Om FournaisProdukterDownloadNyheder

Om Fournais
Profil
Salg- og leverings betingelser
Job og karriere
Ledige stillinger
Kontakt
Standardisering
IECs grundlæggelse
IECs historie

Profil

fournais a/s er et handels- & rådgivende ingeniørfirma, som blev startet den 1. Juli i 1980 af Ingeniør Peter Fournais.

fournais a/s er koncernforbundet med søsterselskaberne FOURNAIS ENERGI ApS - Rådgivende Ingeniører, FRI, såvel som fournais handels- & ingeniørfirma a/s, som alle er ejet af holdingselskabet h.fournais Holding ApS.

Oprindelige idégrundlag fra 1980:
Peter Fournais’ oprindelige idégrundlag var, udvikling og konstruktion samt levering af roterende maskiner og overvågning af samme, hovedsageligt til den maritime sektor i Skandinavien, dog primært til det danske marked, hvor idéen til et skibspatent kom fra hjertet, ved at tænke utraditionelt og betragte en skibsmotor som en levende organisme, idet hjælpeaggregaterne ikke behøver at arbejde så hårdt, når skibet tøffer roligt af sted i rum sø.

Derfor var det naturligt at virksomheden i starten af 1980'erne kom til at repræsentere en tysk generatorproducent der på daværende tidspunkt specielt egnede sig til dette formål. Firmaet fournais kunne således bl.a. få fremstillet individuelle "tailor made" maskiner i henhold til egen dimensionering- og udlægning, og efter eget design- og patent.

Firmaet fournais valgte af egen drift, at bringe samarbejdet med generatorproducenten til ophør i begyndelsen af det nye årtusindskifte, da det blev bevist, at producenten ikke længere formåede at leve op til kvalitetskravene som fournais opstillede. Dette blev afledt af, at producenten den senere tid manglende formåen til at kunne- og ville opfylde de tekniske specifikationer- og standarder for dimensionering som ligger til grund for generatorer, og som fournais insisterede på skulle opfyldes. 

Den svigtende kvalitet, som med rette ikke kunne forventes fra producenten medførte således, at fournais så sig nødsaget til, at bringe det mangeårige samarbejde til ophør.    

Virksomheden i dag:
Med de ændrede konjunkturer og kundepotentiale siden virksomhedsstarten i begyndelsen af 1980'erne, var det naturligt for virksomheden, at hovedvægten for firmaets virke gennem årene skiftede over til bl.a. industrien. Produktsortimentet såvel som kundekredsen blev kraftigt udvidet, hvilket har medført at kunderne i dag findes inden for Kraftværksindustrien, El-tavlebyggere, installationsfirmaer og alm. producerende industri, såvel som inden for den tilbageblivende Skibsindustri.

I dag er fournais a/s stadig leveringsdygtige i roterende maskiner, det være sig: Synkrongeneratorer, roterende omformere og asynkronmotorer, samt el-tavler og beskyttelses og overvågningsudstyr til bl.a. følgende formål:

I midten af 1980'erne fik fournais a/s agenturet på bowthrustere fra Brunvoll, da dette var en naturlig udvidelse af firmaets arbejdsområde, så virksomhedens specialviden på bl.a. skibsområdet som tidligere nævnt, derved kunne anvendes bedre.

I 1987 blev fournais a/s officiel samarbejdspartner i BENDER Group, men forholdet går faktiske så langt tilbage som til 1972, hvor Peter Fournais før han startede fournais a/s, som ansat som ingeniør fik argenturet for BENDER i Danmark. BENDER- og Peter Fournais startede således sammen udviklingen- og markedsføringen af BENDER beskyttelsesudstyr i Danmark. 

BENDER fremstiller isolationsovervågningsudstyr og fejlstrømsrelæer til beskyttelse mod indirekte berøring i isolerede net (IT-net) med særlig hovedvægt på ”medical engineering”, men også til jordede net (TN og TT-systemer) i almindelig industri applikationer. Alt BENDER udstyr. dvs. alle relæer mv. er udviklet- og patenteret til at opfylde specifikke CENELEC-, IEC og EN-normer.

I 2008 blev virksomheden koncernforbundet med FOURNAIS ENERGI ApS - Rådgivende ingeniører, FRI.

FOURNAIS ENERGI ApS - Rådgivende Ingeniører, FRI er specialiseret inden for to hovedfelter: 

  • Det el-tekniske område, dvs. inden for elektro-, stærkstrøm, og inde for
  • Det energitekniske område.

FOURNAIS ENERGI's hovedkontor har til huse på ardessen Enrumvej 7B, 2942 Skodsborg (Ca. 20Km nord for København), og med en mindre lokalafdeling placeret i Randers.

FOURNAIS ENERGI ApS er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

Virksomheden arbejder med kunden i focus, og bestræber sig konstant på, at levere profitable løsninger til kundens tilfredshed. Med kundens tilfredshed forstås i denne sammenhæng, i rette tid-, inden for det aftalte budget - eller bedre - og med en kvalitet som tilfredsstiller kundens behov.

Som rådgivende ingeniører står virksomheden garant for innovative løsninger, mellem på den ene side bygherres (klientens) ønsker, og på den anden side entreprenørens formåen - altså som en form for "brobygger".

Virksomheden spænder bredt inden for det el-tekniske område, dvs. virksomheden har stor erfaring- og er fagligt stærke i de ingeniørmæssige dicipliner på området, og beskæftiger sig derfor bl.a. inden for Bygherrerådgivning med hensyn til idéoplæg-, opmåling- og kortlægning i fx. eksisterende bygninger, granskning- og udarbejdelse af byggeprogram med tilhørende tidsplaner og udbudsmateriale, såvel som med selve udførelsen og tilsynet, men også mht. udredningeopgaver.

Som bygherrerådgiver udfører viksomheden endvidere projektering, tids- og økonomistyring i byggesager, og forestår ofte kommunikationen med myndighederne og hvor det er relevant, evt. myndigheds-godkendelser.

Virksomheden er derudover Aut.elinstallatører og endvidere godkendt Energiledere, dvs. at virksomheden er i stand til effektivt at kunne rådgive omkring energiledelse, teoretisk såvel som i praksis.

Virksomheden er godkendt Energisynskonsulenter B-niveau, hvilket er det højeste niveau, og indebærer at:

  • Energisynskonsulenten har en ingeniørmæssig baggrund
  • Energisynskonsulenten har dokumenteret omfattende teoretisk og praktisk erfaring med gennemførelse af energieffektivisering og energibesparende foranstaltninger i erhvervsvirksomheder, dvs. mindst 5000 timers dokumenteret erfaring.  

Som Energisynskonsulenter har vi deltaget i Told & Skat kursus, og er godkendt til, i forbindelse med revision af de økonomiske regnskaber i erhvervsvirksomheder, at udarbejde erklæringer om, korrekt målerinstallationer- og placering, herunder vurdere om målerne virker korrekt og er korrekt dimensionerede.

 

 

 

Choose language:
PÃ¥ Dansk
In English
Aus Deutsch


Nyheder:
01-07-2013
Banedanmark - Rådgivende ingeniørydelser
21-07-2012
FOURNAIS ENERGI - Rådgivende Ingeniører, FRI